Home Ask Submit Archive Theme About Me

"Piętnaście po czwartej rano wszystko wydaje się możliwe. Absolutnie wszystko."

S. King (via keloina)

(via thislazik)